TEMÇEV Şirketler Grubu (TEMÇEV/ TEMÇED / TEMLAB / TEMADR) olarak;

 

NEREDEN BAŞLADIK:

 

2003 yılında çevresel konularda çalışmalarımıza Eskişehir ilinde başladık.

 

2004 yılındaatıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi, arıtma ünitelerinin dizaynıve çeşitli arıtma kimyasal ve ekipmanlarının temini ile Çevresel Etki DeğerlendirmesiYönetmeliği kapsamında ilgili raporların hazırlanması konularında faaliyetlerimiziçeşitlendirdik.

 

2006 yılında Değiştirilen ÇED Yönetmeliği ve yeterlik tebliği ile ÇED raporları ileilgili çalışmalarımızı Çevre ve ŞehircilikBakanlığı’ndan  almış olduğumuz Yeterlik Belgesi ile devam ettirdik.

 

2010 yılında yeni çıkartılmış olan yönetmelik kapsamında çevre danışmanlık yeterlikbelgesi alarak çevre danışmanlık hizmeti vermeye başladık.

 

2011 yılında Çevresel Ölçüm Hizmetlerini de faaliyetlerimize ekleyerek TemlabÇevre Analiz Laboratuvarı Ltd. Şti. kurulmuştur.

 

2015 yılında raporlama işlemlerini ayrı bir şirket bünyesinde sürdürmek ve kurumsallığımızıbir üst seviyeye çıkarabilmek amacı ile Temçed Ltd. Şti. kurulmuştur.

 

2015 yılındaTemlab Çevre Analiz Laboratuvarımızın ölçüm çeşitliliğini artırmak veİşçi Sağlığı ile ilgili ölçümleri de eklemek için Hijyen Laboratuvarı ölçümlerine başlanılmıştır.

 

2016 yılında hizmet gösterdiğimiz yatırımcıların ihtiyaçlarının tek noktadan karşılanmasıamacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz OrtakSağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesi ile çalışmalarımızı genişletilmiştir.

 

2017 yılında Ulaştırma Bakanlığı2. Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı kapsamında Eskişehir,Ankara, Aksaray, Çankırı,Kayseri,Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde​;6. Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı kapsamında Afyon, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde; 4. Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı kapsamında Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinde ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması çerçevesinde düzenlenen kanun, yönetmelik, yönerge ve tebliğler kapsamında firmaların ihtiyaçları doğrultusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı  hizmetleri sunmaya başlanılmıştır.

 

 

2020 yılında Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında 20 adet hizmet vermiş olduğumuz parametrelerimizi 169 adet parametreye çıkartarak kapsamımıza Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak Analizlerini de ilave ederek ölçümlerine başladıkbaşlanılmıştır.

 

Geçen zaman içerisinde elde ettiğimiz bilgi birikimimiz ve sürekli artırdığımız kalitemizile değerli yatırımcıların üretimlerine odaklanmalarını sağlamaya devam etmekteyiz.

 

AMACIMIZ:

 • İnsan ve çevre sağlığının korunmasında yol göstererek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak

 

DEĞERLERİMİZ:

 • Değişim ve dönüşüme önem veren, kararlı bir ekibiz
 • İnsana çevreye ve yasalara saygı duyarız
 • Sürekli öğrenmek ve gelişmek için çalışırız
 • Kendimiz kurumumuz ama hepsinden önemlisi ülkemiz ve dünyamız için çalışırız

 

ETİK KURALLARIMIZ:

 • Adil olmak
 • Şeffaf ve dürüst olmak
 • Yasalara ve mevzuata uymak
 • Kurum içi kurallara uymak

 

KALİTE POLİTİKAMIZ:

 • İçinde bulunduğu eko sistemin tüm dengelerini gözeten üstün performans gösteren; müşteri ve çalışan memnuniyetini temel alan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak

 

VİZYONUMUZ:

 • Alanımızda yenilikçi uygulamalarıyla rol model bir kuruluş olmak
Eskişehir Web Tasarım