-Laboratuvar hizmeti; yeterlik, tecrübe, süreklilik, uzmanlık, teknik altyapı gerektiren ve arazi, ofis, laboratuvar çalışmaları ile ilgili kurum görüşmelerinin beraber yürütülmesi gereken bir iştir. Bu bileşenlerin doğru yönetimi ise yatırımcıya ilgili önlemlerin alınması adına doğru çözümlerin uygulanması zaman ve maliyet bakımından minimizasyon ile işlettiği faaliyetin daha karlı çalışabilmesi için veriler elde etmesini sağlayacaktır.

 

-Yeterlik gerektirir. (Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeterlik belgesinin bulunması gerekir)

-Temlab Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından AB-0609-T numaralı akreditasyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Y-26/240/2014 Belge Numaralı Yeterlik Belgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 101 Belge Numaralı Yeterlik Belgesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

-Tecrübe gerektirir.

 

-Temlab Çevre Analiz Laboratuvarı çevresel ve iş hijyeni kapsamındaki ölçümlerini 2013 yılından itibaren aralıksız olarak gerçekleştirmektedir.

 

-Süreklilik gerektirir.

 

-Temlab Çevre Analiz Laboratuvarı çevresel ve iş hijyeni kapsamında 300’den fazla lokasyonda ölçüm

hizmetini göstermiştir.

 

-Uzman kadro gerektirir İlgili ölçüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi işi için şirketimiz bünyesinde laboratuvar müdürü, kalite sorumluları, saha ölçüm ekipleri, laboratuvar analiz ekipleri ile raporlandırma ekiplerinden oluşan her biri ayrı ayrı konularında eğitimlerini tamamlamış ve görevlerini yerine getirmeye yeterli personel ile çalışmaktadır.

 

-Laboratuvar ölçüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında arazi çalışmalarının önemi büyüktür;

 

-Laboratuvar ölçüm çalışmaları kapsamında şirketimiz personelleri her şeyden önce İSG önlemlerine

önem vererek çalışmaktadırlar. Daha sonra sahadaki ölçüm işlemleri için gerekli eğitimlerini tamamlamış olan ekiplerimiz sayesinde ön etüt yapılarak doğru ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi bakımından (gereksiz ölçümlerin önlenmesi, ilgili ön hazırlıkların tamamlanması ve gerekli İSG önlemlerinin alınması açısından ve doğru teklifin verilebilmesi açısından son derece önemlidir.) ön inceleme gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra yapılmış olan keşif neticesinde oluşturulmuş olan teklifin firma ile imzalanmasına

müteakip ilgili -Bakanlıklardan ölçüm için gün alınmaktadır. Gerçekleştirilecek olan ölçümlere

lüzum görülmesi durumunda Bakanlık personelleri de katılabilmektedirler. -Ölçüm hizmetlerinin doğru metotlar ile doğru cihazların kullanılarak gerçekleştirilmesi ölçüm sonuçların güvenilirliği açısından son derece önem arz etmektedir. -Bütün bu hususlar göz önünde bulundurularak firmamıza gerçekleştirilen denetimler neticesinde ilgili kurumlardan yeterlik belgeleri alınabilmektedir.

-Laboratuvar hizmeti tamamen bilimsel bir iş olup teknik altyapı gerektirmektedir;

 

-Şirket bünyemizde bulunan ölçüm cihazları son teknolojiye uygun olarak alınmıştır. Bu cihazların

teknolojik olarak üstün olması hem ölçümlerin güvenilirliği açısından hem de saha personelimizin ölçümü daha rahat gerçekleştirebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca laboratuvar ortamında gerçekleştirilen ölçümlerdeki hassasiyet ancak teknolojik olarak belirli bir kaliteyi yakalayan cihazlar ile mümkün olabilmektedir. İlgili ölçümler neticesinde oluşturulacak olan raporun hazırlanması için gerekli bütün programlar şirket bünyesinde yer almaktadır. Yazı, hesaplama, tablolama, sunum v.b. basit işlemleri gerçekleştirebilecek programlardan, çeşitli projelerin ve haritaların çizim programlarına, emisyon, gürültü, atıksu v.b. modelleme programlarından ilgili ölçümlerin ve ölçümlerin raporlarda belirtilebileceği karmaşık programlara kadar her türlü bilimsel altyapı şirket bünyesinde mevcuttur.

Eskişehir Web Tasarım