Firmamız, 2872 sayılı Çevre Kanununa (Değişik: 26/4/2006 – 5491) dayanılarak yürürlüğe giren Çevre Mevzuatı kapsamında Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip yetkili kuruluşlardandır.

 

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir.

 

Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamaktadır.

 

İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.

 

İlgili yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan tüm faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak yürürlüğe giren  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu kapsamda hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler deneyimli TEMÇED çalışan kadrosu ile Çevre Danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.

 

Eskişehir Web Tasarım