ÇED Süreci; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içermektedir.

 

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerle yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası, Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almış olan kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir. 

 

TEMÇEV olarak, 2006 yılından bu yana Bakanlıktan aldığı ÇED Yeterlik Belgesi ile ÇED Raporlarını hazırlamaya devam etmekteyiz.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;

 

- Ek-1 listesinde yer alan projelere,

 

- “ÇED Gereklidir Kararı” verilen projelere

 

- Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, ÇED Raporu Hazırlanması zorunludur.

 

Bu kapsamda ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması, sonrasında ÇED başvuru dosyasının halkın görüşüne açıldığı Halkın Katılımı Toplantısı ve Bakanlığın vereceği özel format doğrultusunda “ ÇED Raporu ” hazırlanması sonucunda Bakanlıktan “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı alınmaktadır.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;

 

-Ek-2 listesinde yer alan projelere,

 

-Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir.

 

Bu kapsamda, Proje Tanıtım dosyası hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” veya detay incelemeye ihtiyaç duyulan projeler için “ÇED Gereklidir” belgesi alınarak sonuçlandırılır. 

 

Planlanan projelere ait ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir kararı alınmadıkça bu projelere ait hiçbir teşvik, onay, izin ya da ruhsat verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. ÇED İzni alınmadan yatırıma başlanması durumunda ise Proje Yatırım bedelinin %2’si kadar para cezası uygulanır ve ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir kararı alınana kadar faaliyet durdurulur.

Eskişehir Web Tasarım