AERMODE Hava Modelleme Programı;

Bilindiği üzere 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılması gerekmektedir. Bu itibarla Environmental Protection Agency (EPA) tarafından yayınlanmış uluslararası kabul görmüş hava kalitesi dağılım modellerinden (Aermod, Calpuff vs.) AERMOD modelinin ÇED sürecinde kullanılması gerekmektedir. Hava modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

SoundPLAN;

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 15’de belirtildiği üzere; açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Çevre İznine Tabi Tesislerin ve Çevre İznine Tabi Olmayan Tesislerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi, gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Eskişehir Web Tasarım