Yanma Gazları
• SO2 tayini TS ISO 7935:1999 standardına göre Elektrokimyasal Hücre Metodu
• CO2 tayini TS ISO 12039:2005 standardına göre, hesaplama yöntemi
• CO tayini TS ISO 12039:2005 standardına göre Elektrokimyasal Hücre Metodu
• O2 tayini TS ISO 12039:2005 standardına göre Elektrokimyasal Hücre Metodu
• NOx (NO+NO2) tayini EPA CTM–022:1998, Elektrokimyasal Hücre Metodu
   
İslilik Tayini
TS 9503:1991 standardına göre: Renk Karşılaştırılması (Bacharach) Metodu
   
Toz tayini
EPA Metot 5, EPA Metot 17, ISO 9096:2004, TS EN 13284-1 standartlarına göre: Gravimetrik Metod
   
Hız-Debi Ölçümü
TS ISO 10780:1999 standardına göre: pitot tüpü ile
   
Nem Tayini
EPA 4 / İşletme İçi Metod-DT.11 ile
   
Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşikler(VOC)
TS EN 13649 Standardına Göre Adsorbsiyon Metodu ile Numune Alma
   
HCL Kütle Konsantrasyon Tayini
TS EN 1911 Standardına Göre Absorpsiyon, UV Spektrometre metodu ile
   
HF Tayini
EPA 13A Spektrofotometrik Metod ile Flor Örnekleme ve Tayini Metodu
Eskişehir Web Tasarım