EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

TEMLAB eğitimli ve deneyimli uzman kadrosu ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 27721 sayılı “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği emisyon ölçümü kapsamında aşağıdaki parametrelerin ölçüm, örnekleme ve analizleri laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

 

Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, NOx) Ölçümü

Toz Ölçümü

İslilik Ölçümü

Nem Ölçümü

Sıcaklık, Hız ve Debi Ölçümü

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü

Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü

Klor (HCl) ve Flor (HF) Ölçümü

Ağır Metal Ölçümü

 

 

 

 

İMİSYON - HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

Partikül Madde (PM10, PM2,5) Ölçümü

Partikül Maddede Metal Ölçümü (AIüminyum (Al), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Vanadyum (V), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Çinko (Zn)

Çöken Toz Ölçümü

Çöken Tozda Ağır metal Ölçümü

Ortam Havasında Pasif Örnekleme ile Ölçümleri (NO2, SO2, VOC)

Ortam Havasında Aktif Örnekleme (VOC)

 

SU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” gereğince laboratuvarımızda yüzeysel sular, kullanma suyu, yeraltı ve yerüstü suları gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneler yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

Yeraltı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

Yüzeysel Sular Ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.

 

ATIK SU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” gereğince laboratuvarımızda atık su kapsamındaki tüm analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi dahilinde gerçekleştirilmektedir. Atık Su Numuneleri yetkili Atık su numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında Atık sular laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.

Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 

Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 

 

 

DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” gereğince laboratuvarımızda deniz suyu analizleri yapılmaktadır.

İlgili Yönetmelikler

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4

Deniz Suyu Analizleri

 

TOPRAK ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede, alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi, izlenmesi korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ” gereğince laboratuvarımızda pH ,ağır metal  analizleri yapılmaktadır.

SEDİMENT ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazetede, su ve çevresinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin tespiti, önlenmesi,korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ ” gereğince laboratuvarımızda ağır metal analizleri yapılmaktadır.

 

Gürültü Ölçümleri

 

TEMLAB Çevre Mevzuatları kapsamında Çevresel/Akustik Gürültü Ölçümü ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tesislerden kaynaklanan Ses seviyesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda hizmet vermektedir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tesisler Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Gürültü Ölçümleri konusunda ölçümleri yaptırmaları gerekmektedir.

 

Çevresel Gürültü Ölçümleri için akreditasyon kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Çevresel Gürültü Ölçümleri
  • Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması
Eskişehir Web Tasarım