6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10.maddesine göre;

 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

TEMLAB T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ gereğince çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini gerçekleştirmektedir.

 

Fiziksel Etkenler

 

Gürültü Ölçümleri 

Titreşim Ölçümleri 

Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem) 

Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri

 

Kimyasal Etkenler

 

Toz Ölçümleri 

Organik Bileşikler (VOC)

Ağır Metaller

Karbon Monoksit (CO)

Hidrojen Siyanür (HCN)

Hidrojen Sülfür (H₂S)

Metan (CH₄)

Oksijen (O₂)

Anlık Gaz Ölçümü

 

 

Eskişehir Web Tasarım