Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için uygulanan ÇED süreci neticesinde faaliyetin gerçekleştirilmesinde sakınca görülmemesi durumunda “ÇED Olumlu” kararı verilmektedir.

ÇED Olumlu kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’ nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür.

 

Proje İlerleme Raporu, faaliyet kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin ÇED Raporu’nda belirtildiği şekilde yapılıp yapılmadığının ve taahhütlere uygunluğunu içeren bir rapordur. ÇED Raporu içerisinde faaliyete ilişkin olarak verilmiş olan taahhütler, ilerleme raporunda değerlendirilir. İlerleme raporu faaliyet alanı ve faaliyete ilişkin fotoğraflar ile desteklenmektedir.

 

Proje İlerleme Raporu‘nu hazırlayacak olan firmanın sahip olması gereken iki kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerden bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesini almış olmasıdır. Diğer kriter ise raporlamasını gerçekleştireceği projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlamamış olmasıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayan firmanın aynı proje için Proje İlerleme Raporunu hazırlayamayacağı açıkça belirtilmiştir.

 

TEMÇEV olarak, 2006 yılından bu yana Bakanlıktan aldığı ÇED Yeterlik Belgesi ile ÇED Raporlarını hazırlamaya devam etmekteyiz.

Eskişehir Web Tasarım