Çevre Danışmanlık İşi; yeterlik, tecrübe, süreklilik, uzmanlık, teknik altyapı gerektiren ayrıca arazi, ofis, laboratuvar çalışmaları ile ilgili kurum görüşmelerinin beraber yürütülmesi gereken bir iştir. Bu bileşenlerin doğru yönetimi ise faaliyetin çevresel açıdan doğru bir şekilde (işletmenin hem ilgili mevzuat hükümlerine uygun hem de maliyet bakımından karlılığına katkıda bulunarak) işletilmesini sağlayarak yatırımcının üretimine odaklanmasını sağlanmasıdır.

 

-Yeterlik gerektirir. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik belgesinin bulunması gerekir) Temçev Müh. Müş. Arıtma Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesine sahiptir.

 

-Tecrübe gerektirir.

 

-Çevre Danışmanlığı hizmetini Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği v.b. ilgili mevzuat yürürlüğe girmeden önce fiili olarak 13 yılı aşkın zaman içerisinde yüzlerce firmaya vermekte olan Temçev Mühendislik, bu mevzuatın ilk yayımlandığı tarih olan 2009 senesinden itibaren de resmi olarak vermektedir.

 

-Çevre Danışmanlığı hizmetini tüm Türkiye sınırları dahilinde her sektörden firmaya vermekte olduğumuzdan; tecrübe açısından düşüldüğünde, hem faaliyet gösterilen zaman dilimi hem de faaliyet alanı genişliği (bkz. Referanslar) bakımından son derece yeterli olduğumuzu söyleyebiliriz.

 

-Süreklilik gerektirir.

 

-Çevre Danışmanlık hizmetini mevcut durumda 250 farklı lokasyondaki yatırımcılara göstermekteyiz. Bu işletmelerin büyük çoğunluğu ile en az beş yıllık bir süreç içerisinde çalışmaktayız. Uzman kadro gerektirir (Mevzuat gereği; üç yıl tecrübeli en az bir adet koordinatör, iki yıl tecrübeli en az bir adet çevre görevlisi, tecrübe şartı aranmayan bir adet çevre görevlisi gerekmektedir.)

 

-Çevre Danışmanlık işi için şirketimiz bünyesinde üç yıl tecrübeli koordinatör vasfı taşıyan 8 adet personelimiz, iki yıl tecrübeli çevre görevlisi vasfı taşıyan 15 adet personelimiz, tecrübe durumuna bakılmaksızın ise 20’den fazla çevre görevlisi mühendis kadrosu ile çalışmaktayız.) Şirketler grubunun diğer şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili firmalara sadece ilgili konularda uzmanlaşmış personellerimiz ile çözüm yolları önerilmekte ve çevre danışmanlığı sadece bir personelin bilgi düzeyine bağlı kalınmadan şirket olarak faaliyet gösterilmiş olunmaktadır.

 

-Çevre Danışmanlığı hizmeti kapsamında faaliyet alanı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir; Çevre Danışmanlığı kapsamında iç tetkik raporunun hazırlanması aşamasında (Sözleşmenin imzalandığı ilk bir aylık dönem) heyet halinde (en az bir koordinatör, tecrübeli çevre görevlisi ve firmadan sorumlu çevre görevlisi) saha çalışması yapılarak riskler belirlenip kontroller yapılmaktadır. Daha sonra sözleşme süresince tesisin durumunun kontrolü takip edilmektedir.

 

-Mevzuat gereği 1 veya 2 tam gün çevre görevlisinin tesiste bulunması zaten gerekmektedir. Fakat bu işlemlerin yanı sıra tesislere atık minimizasyonu, baca minimizasyonu, enerji verimliliği v.b. konularda da yönlendirici ve proje sunucu olarak işletmelerin karlılığına katkı bulunmaktayız.

Eskişehir Web Tasarım